Taxatie stedelijk vastgoed

Het taxeren van onroerend goed is van oudsher een van onze kerncompetenties. Taxaties worden uitgevoerd voor het bepalen van de waarde, bijvoorbeeld voor koop/verkoop en successie. Maar er zijn ook taxaties waarbij de waarde wordt gebruikt als onderdeel van een advies. Hierbij kan worden gedacht aan het bepalen van een schadeloosstelling bij onteigening, planschade, de inbrengwaarde in een exploitatieplan, balanstaxaties, de waardevermindering als gevolg van een zakelijkrecht overeenkomst of een samenwerkingsovereenkomst.

Waardebepaling
Bij een taxatie wordt de waarde van een object op een bepaald moment vastgesteld. Een taxatie wordt uitgevoerd door een ter zake kundig en gecertificeerd taxateur. Bij de waardebepaling worden alle elementen die de waarde kunnen beïnvloeden, beschouwd en gewogen. Naast de planologische aspecten, de kwaliteit en ligging van het onroerend goed, is kennis van de lokale markt van belang. Ook is de kennis, ervaring en intuïtie van de taxateur van groot belang. Daarom is het een belangrijk voordeel als een taxateur werkt bij een kantoor met collega’s die dagelijks contact hebben met partijen in de markt, zoals dat bij ons het geval is.

Onderbouwing
Een goed taxatierapport bevat niet alleen een waardeoordeel, maar vooral ook een goede onderbouwing van de waarde.

Onze taxateurs zijn ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), geregistreerd als beëdigd rentmeester, lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en/of RICS gecertificeerd.