Taxatie voor successieaangifte

Bij het overlijden van een eigenaar/ondernemer moet er vaak worden getaxeerd ten behoeve van de successieaangifte. In veel gevallen gebeurt dat in samenspraak met de fiscus waarna de boedel kan worden verdeeld.

Een taxatierapport kan ook bijdragen aan het in goede harmonie verdelen van de boedel.