Herwaardering balanswaarde (landbouwvrijstelling)

Onder omstandigheden is het toegestaan om de boekwaarde van grond op de balans om te zetten van de historische verkrijgingsprijs naar de (hogere) huidige agrarische waarde. Dit wordt dan gedaan omdat, mocht de landbouwvrijstelling ooit worden afgeschaft, er dan met een hogere boekwaarde kan worden gewerkt.