Taxatie landelijk vastgoed

Taxeren is het vaststellen van de waarde van een onroerende zaak op een bepaalde datum; de peildatum. Het bepalen van waarde van agrarisch en landelijk vastgoed behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.

Bij taxeren is het van belang om vooraf goed te bespreken voor welk doel de taxatie wordt verricht. U kunt ons opdracht geven om uw agrarisch vastgoed te taxeren bijvoorbeeld ten behoeve van aan- of verkoop, in verband met (voorgenomen) bedrijfsoverdracht, bij wijziging van de rechtsvorm van uw bedrijf, voor (het verkrijgen of verlengen van) een bankfinanciering of ter afstemming met de fiscus.

Er zijn verschillende methoden van waarderen. Voor iedere taxatie wordt de methodiek gekozen die het best past bij de opdracht.

Onze taxateurs zijn geregistreerd in het Nederlandse Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT) en/of als be√ędigd rentmeester lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

In alle gevallen kunnen wij de waardering van uw agrarisch vastgoed in een stevig onderbouwd taxatierapport vastleggen. Via het menu hiernaast vindt u meer informatie over verschillende taxatievragen. Daar kunt u op eenvoudige wijze contact met ons opnemen.