Spreekuur grondbeleid

Deze dienst bestaat uit het periodiek aanwezig zijn bij de cliƫnt (gemeentes of bouwers/ontwikkelaars) en het dan op hoofdlijnen doornemen van alle lopende casus posities in relatie tot grondbeleid. Ook zal er dan gelegenheid zijn om gezamenlijk over nieuwe casusposities na te denken.

Voorbeelden van de te stellen vragen kunnen zijn:

  • Welke kostenposten kunnen worden opgenomen in het exploitatieplan?
  • Is het mogelijk om zo nodig te onteigenen?
  • Hoe kan deze verwerving het best worden aangepakt?
  • Heeft het zin om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen?
  • Wat is mijn strategische positie (welke instrumenten kan ik toepassen) c.q. hoe kan ik mijn onderhandelingspositie optimaliseren?
  • Welke strategische mogelijkheden heeft de wederpartij?