Voor gemeenten (nota grondbeleid)

De overheid speelt bij gebiedsontwikkelingen een initiƫrende en regisserende (sturende) rol en onderhandelt met marktpartijen (grondeigenaren, bouwers/ontwikkelaars, corporaties) om samen een gebied te ontwikkelen.

Wanneer samenwerken niet lukt, kan de gemeente de ontwikkeling afdwingen door de inzet van haar publiekrechtelijke instrumenten. Wij passen daarbij het door ons ontwikkelde concept Sturend Grondbeleid toe. Dit bestaat uit het in onderlinge samenhang toepassen van de verschillende grondbeleidsinstrumenten (kopen, vestigen voorkeursrecht, toepassen Grex, sluiten anterieure samenwerkingsovereenkomst en onteigenen).

Het strategisch adviseren over de inzet van grondbeleidsinstrumenten combineren wij graag met het feitelijk toepassen van die instrumenten. Ook kunnen wij u als gemeente van dienst zijn bij het invullen van het hoofdstuk Grondbeleidsinstrumenten in de nota Grondbeleid.