Second opinion planschade en contra-expertise planschade

Stel, u bent het niet eens met een concept planschade advies. U kunt dan als aanvrager een zienswijze indienen. Het college van B&W neemt een besluit nadat het definitieve planschade advies is uitgebracht. Daarna staat er bezwaar, beroep en eventueel hoger beroep open tegen dit besluit.
Met een quick scan kunnen wij u informeren over de slagingskans in een procedure. Vervolgens kunnen wij een contra-expertise uitvoeren die u kunt inbrengen in de procedure. Wij kunnen u tevens bijstaan in de procedure.