Quick scan en contra-expertise planschade

Stel, u bent het als aanvrager of ontwikkelaar niet eens met een concept planschade advies, uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders door de planschade adviescommissie. U kunt dan een zienswijze indienen. Het college van B&W neemt een besluit over het uitgebrachte definitieve planschade advies, waarin tevens is ingegaan op de zienswijze(n). Daarna staat er bezwaar, beroep en eventueel hoger beroep open tegen dit besluit.

De slagingskans in een procedure kunnen wij aan de hand van een quick scan samen met u onderzoeken. Vervolgens kunnen wij een contra-expertise uitvoeren die u kunt inbrengen in de procedure. Wij kunnen u tevens bijstaan in de procedure zelf.