Planschaderisicoanalyse (psra)

Voor ontwikkelaars van bouwprojecten is het belangrijk om vooraf te onderzoeken of een project planschade zal veroorzaken. Door middel van een planschaderisicoanalyse (afgekort: psra) kan de te verwachten planschade onderzocht worden. Planschade zal immers door de gemeente (of de provincie of het ministerie) als kostenpost voor de ontwikkelaar worden opgenomen in een exploitatieplan of als een door de ontwikkelaar te betalen post in een anterieure overeenkomst.

Wanneer het risico van planschade inzichtelijk is gemaakt, kan dit bij de verdere planvorming worden betrokken. Bijvoorbeeld door het sluiten van een planschadeverhaalsovereenkomst met de gemeente. Ook kan het plan op basis van de psra worden aangepast om de schade te beperken.