Planschade

Planschade kan ontstaan door het wijzigen van een bestemmingsplan of omgevingsplan met als gevolg een waardedaling van uw eigendom of het lijden van inkomensschade.

Een tegemoetkoming in planschade moet worden toegekend als de schade redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van een eigenaar behoort te blijven.

Bekijk hier of u planschade kunt aanvragen