Grondverwerving voor ontwikkelaars

Bij de realisatie van gebiedsontwikkeling is grondeigendom voor de ontwikkelaar cruciaal. Overwater kan daar met haar kennis van en netwerk in de agrarische sector aan bijdragen. 
 
De ontwikkelaar en de verkopende partij hebben vaak verschillende belangen. De gebiedsontwikkelaar ziet de te verwerven gronden of bedrijf als middel om te komen tot een gebiedsontwikkeling, terwijl de agrariër in veel gevallen een deel van zijn levenswerk gaat verkopen. Afhankelijk van de levensfase van de ondernemer weegt de mogelijkheid om het bedrijf voort te zetten soms zwaarder dan de laatste euro. Meer euro's maakt een bedrijfsverplaatsing uiteraard wel beter mogelijk.
 
Als Overwater optreedt als verwerver met het oog op gebiedsontwikkeling beginnen we met een gebiedsonderzoek. Hierin wordt omschreven wie de eigenaren van de locaties in het gebied zijn, welke andere belanghebbenden er in het gebied zijn, of er kabels en leidingen door het gebied lopen en welke percelen of bedrijven op basis van onze ervaring en lokale/agrarische kennis het meest kansrijk zijn voor verwerving. Hiervan vervaardigen wij ook kaartmateriaal. Na overleg met de opdrachtgever wordt kennis worden gemaakt met de gewenste eigenaren om te onderzoeken of ze open staan voor verkoop. Hierbij kunnen ook mogelijkheden als bedrijfsverplaatsing, vervangende grond of gebouwen worden onderzocht. 
 
De resultaten van deze kennismaking worden opgenomen in een inventarisatierapport, op basis waarvan met de opdrachtgever zal worden besproken welke locaties zullen worden gewaardeerd en met wie er verder wordt gesproken.
 
Doordat we veelvuldig in het buitengebied actief zijn en een groot agrarisch netwerk hebben, zijn we in staat om juist die oplossing te bedenken die in eerste instantie niet voor de hand ligt maar wel voor beide partijen het beste is.
 
De dienstverlening van Overwater stopt niet op het moment dat de levering heeft plaatsgevonden. Tot aan de voorgenomen ontwikkeling kan de grond nog agrarisch gebruikt worden. In die periode kunnen wij de grond beheren. Meer informatie vindt u hier.