Jacht

Iedere grondeigenaar in Nederland bezit tevens het jachtrecht. De jacht en het recht om te mogen jagen is in eerste instantie gebaseerd op eigendom, maar kan ook gebaseerd zijn op basis van een (erf)pachtovereenkomst of een huurovereenkomst van het jachtrecht.

Jacht is onder te verdelen in schadebestrijding, beheer en jacht. De jacht wordt uitgevoerd door jachthouders op basis van een jachthuurovereenkomst in een geopend jachtseizoen voor de vijf in de wet aangewezen diersoorten: wilde eend, haas, fazant, houtduif en konijn.

Over jacht als onderdeel van grondgebruik adviseren wij u graag.