Erfpacht

Schaalvergroting is een fenomeen dat de moderne Nederlandse landbouw kenmerkt. Agrarische ondernemers zoeken naar allerlei mogelijkheden om hun bedrijf uit te breiden. Erfpacht  behoort tot een van deze mogelijkheden.

Door een agrarisch ondernemer kan erfpacht worden gebruikt als financieringsinstrument voor bedrijfsuitbreiding. Een bedrijf kan uitbreiden door zelf grond aan te kopen en onder het voorbehoud van een recht van erfpacht door te verkopen aan een belegger. Daardoor is de schaalvergroting beter financierbaar. Het overdragen van eigen grond aan een belegger onder voorbehoud van een recht van erfpacht, om zo geld vrij te maken voor de bedrijfsvoering of voor het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten is ook een optie.

Wij zijn zelf nauw betrokken bij de agrarische wereld. Een aantal van onze mensen is zelf ook agrariƫr, dus hebben met dezelfde fenomenen te maken waar u wellicht u ook mee te maken krijgt. Wij kennen daarnaast ook de markt waarin beleggers op zoek zijn naar agrarische beleggingen. Deze combinatie maakt ons tot uw ideale gesprekspartner.