Pacht, erfpacht en grondgebruik

In het buitengebied kunt u behalve met pachtzaken ook geconfronteerd worden met allerlei vragen betreffende uw grond en gebouwen (grondzaken). Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van leidingen, het plaatsen van windmolens, schades aan gewassen, wijzigingen van bestemmingsplannen of het herbestemmen van agrarische bedrijfsgebouwen.

In veel van deze gevallen doet u er verstandig aan om u te laten bijstaan door een deskundige, die u op basis van kennis en ervaring kan adviseren over pacht- en/of grondzaken. Wij hebben ruime ervaring in dit soort kwesties. Via het menu kunt u meer informatie vinden die mogelijkerwijs antwoord kan geven op uw vragen, maar u kunt ook direct contact met ons opnemen.