Verzoek om nadeelcompensatie

Stel: u heeft nadeel of schade die onevenredig zwaar is ten opzichte van vergelijkbare burgers of bedrijven en u meent dat deze boven het maatschappelijk risico uitstijgt. Zodat u meent recht te hebben op compensatie van dat nadeel. Bij de beoordeling van die schade wordt gekeken naar de aard, de ernst en de duur van de ruimtelijke ingreep. Maar ook: had u schadebeperkende maatregelen kunnen nemen? Had u kunnen weten op het moment van verwerving van uw woning of bedrijf dat er werkzaamheden uitgevoerd zouden worden. Indien u overweegt om een verzoek te doen, kunnen wij u daarover adviseren.