Adviescommissie nadeelcompensatie

Bij gecompliceerde aanvragen of bij samenloop van planschade en nadeelcompensatie is het raadzaam een deskundige of deskundigencommissie te benoemen. De advisering als deskundige, hetzij zelfstandig of in commissieverband, op het gebied van nadeelcompensatie is één van onze specialiteiten.