Nadeelcompensatie

In onderstaande infographic hebben wij de belangrijkste aandachtspunten bij nadeelcompensatie inzichtelijk gemaakt. Voor meer informatie kunt u verder lezen onder de afbeelding.Wat is nadeelcompensatie?
De overheid handelt in het algemeen belang ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taak. Die taak vloeit voort uit wetten of regels, het zogeheten rechtmatig overheidshandelen. Als gevolg van het treffen van die maatregelen door de overheid kan een bedrijf of particulier schade lijden, die voor compensatie in aanmerking kan komen. Om voor compensatie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van onevenredig nadeel en van een causaal verband tussen de schade en het overheidsbesluit dat de schade heeft veroorzaakt. Denk hierbij aan dijkverzwaring, de aanleg van een provinciale weg of verbreding van het spoor, een hoogspanningsverbinding of een andere grote ruimtelijke ingreep. Bovendien moet de schade boven de toe te passen drempel maatschappelijk risico uitkomen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Als die schade of dat nadeel onevenredig zwaar is dan kan deze voor compensatie in aanmerking komen.

Nadeelcompensatie of planschade?
Nadeelcompensatie is iets anders dan planschade. Planschade kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld waardedaling van vastgoed door een nieuw bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Nadeelcompensatie komt voor bij uitvoeringswerkzaamheden die tijdelijke of permanente (inkomens)schade tot gevolg hebben.