Directievoering

Onze ervaring is dat voor het voeren van de directie van een landgoed professioneel management nodig is. Daarvoor is het dus nodig dat iemand de directie voert. Dat kan natuurlijk de eigenaar van het landgoed zijn, die dan behoefte zal kunnen hebben aan ondersteuning bij zijn directie taak (in de vorm van een directiesecretaris of mededirecteur), of de directie kan worden gevoerd door iemand van ons kantoor.

Wij werken dan aan de hand van een dynamische (een steeds aan de hand van vervolgstappen aan te passen) voortgangsnotitie, waardoor steeds inzichtelijk wordt gemaakt wat de stand is bij het uitvoeren van de gemaakte werkafspraken.

Wij kunnen (de ondersteuning van) de directievoering voor u verzorgen, gericht op het planmatig met u overleggen en het u vooral stelselmatig informeren.