Landgoederen

Traditionele landgoederen zijn vaak prachtige ensembles van natuur, landbouwgrond en cultuurhistorische gebouwen, met meestal een familie die al generaties lang betrokken is bij het landgoed. Het langjarig in stand kunnen blijven houden van een landgoed staat of valt met een realistische langetermijnstrategie en een goede directievoering.

De directievoering van landgoederen kan inzichtelijk worden gemaakt door een goed (beheer)plan, waardoor duidelijk wordt of het realistisch is om uit te gaan van het door uw familie nog (generaties) lang betrokken blijven bij het landgoed en, zo ja, hoe.

Wij kunnen het vaststellen en uitvoeren van die langetermijnstrategie verzorgen. Door het ontwikkelen van een goede (vertrouwens)band met u als opdrachtgever kunnen wij samen zorgdragen voor de directievoering van uw landgoed. Onderstaande onderwerpen bevatten meer informatie voor uw situatie. U kunt ook direct contact met ons opnemen.