Kostenverhaal via samenwerkingsovereenkomst

De eerste variant van kostenverhaal is het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een (anterieure) exploitatieovereenkomst. Daarbij dient eerst aan de hand van wet- en regelgeving en jurisprudentie bekeken te worden welke kosten ten laste van een gebieds­ontwikkeling mogen worden gebracht. Vervolgens kunnen een initiatiefnemer tot gebieds­ontwikkeling en een gemeente onderhandelen over het sluiten van een (anterieure) exploitatie­overeenkomst, waarin onder andere het kostenverhaal wordt opgenomen.

Om tot een overeenkomst te komen, dient het onderhandelingstraject van het begin tot het eind procesmatig te worden begeleid: door het hanteren van een agenda, duidelijke verslag­legging, het steeds verder uitwerken van conceptovereenkomsten en het aanspreken van partijen op het uitvoeren van hun actiepunten. Wij kunnen dit onderhandelingsproces van begin tot aan het daadwerkelijk overeenkomen voor u begeleiden. Ook kunnen wij als penvoerder optreden bij het opstellen van een (anterieure) exploitatieovereenkomst. Ten slotte kunnen wij de door u opgestelde (anterieure) exploitatieovereenkomst financieel en juridisch toetsen. Neem voor meer informatie contact met ons op.