Kostenverhaal via exploitatieplan

Als het niet lukt om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten is een gemeente (of andere overheid) verplicht om – tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan – een exploitatie­plan vast te stellen op basis waarvan een gemeente haar kosten voor de ontwikkeling van het gebied kan verhalen op de ontwikkelende partij(en). Daarnaast kan een gemeente tegelijkertijd locatie-eisen stellen.

In een exploitatieplan wordt een exploitatieopzet gemaakt, waarbij alle geïnventariseerde kosten worden verdeeld over de verschillende ontwikkelende partijen in het gebied.

Wij kunnen voor u beoordelen welke kosten moeten worden verhaald. Ook kunnen wij het exploitatieplan toetsen aan wet- en regelgeving en jurisprudentie. Tevens kunnen wij in samenwerking met uw gemeentelijke planeconoom een exploitatieplan opstellen en/of herzien. We doen dit vooral in situaties waarbij wij ook al betrokken zijn bij het sluiten van (anterieure) exploitatieovereenkomsten en er daarom al heel veel ingrediënten voor handen zijn om een exploitatieplan op te stellen.