Raming inbrengwaarde

In het geval dat een gemeente verplicht is om een exploitatieplan vast te stellen, vormt de raming ('taxatie') van de inbrengwaarde van alle gronden in het exploitatieplangebied een onderdeel van de exploitatieplankosten.

De inbrengwaarde van gronden binnen een exploitatiegebied betreft de waarde van de gronden in het gebied en van de opstallen die ten behoeve van de ontwikkeling moeten worden gesloopt, de kosten voor het vrijmaken van gebruik van de gronden en sloopkosten van onder andere eventuele opstallen. Het ramen van de inbrengwaarde van gronden binnen een exploitatiegebied vereist specialistische kennis van de waarderingsficties die volgen uit de Onteigeningswet en afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) inzake grondexploitatie (de 'Grondexploitatiewet'). Onze grondzakendeskundigen hebben de expertise over- en kennis van het opstellen van inbrengwaarde ramingen en adviseren u hier graag over.