Exploitatieplan

Indien partijen er samen niet in slagen om afspraken over grondexploitatie vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst, dan is een overheid in de meeste gevallen verplicht – tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan – een exploitatieplan vast te stellen. In een exploitatieplan worden regels gesteld omtrent kostenverhaal, locatie-eisen en tijdvakken in en fasering van de gebiedsontwikkeling. Kosten worden verhaald op de ontwikkelende partij(en). 

In een exploitatieplan wordt een exploitatieopzet gemaakt, waarbij alle geïnventariseerde kosten worden verdeeld over de verschillende ontwikkelende partijen in het gebied.

Wij kunnen voor u beoordelen welke kosten moeten worden verhaald. Ook kunnen wij het exploitatieplan toetsen aan wet- en regelgeving en jurisprudentie. Tevens kunnen wij in samenwerking met uw gemeentelijke planeconoom een exploitatieplan opstellen en/of herzien. We doen dit vooral in situaties waarbij wij ook al betrokken zijn bij het sluiten van (anterieure) grondexploitatieovereenkomsten en er daarom al heel veel ingrediënten voor handen zijn om een exploitatieplan op te stellen.