Mediation-plus

Mediation-plus is het als 'bemiddelaar' in opdracht van beide partijen formuleren van een dusdanig voorstel dat beide partijen daar in redelijkheid mee akkoord kunnen gaan.
 
Onze rol als bemiddelaar vullen we dan in door gezamenlijk en/of apart te overleggen met partijen, het daarbij benoemen van uitgangspunten en belangen, wat dan uiteindelijk resulteert in een voorstel. Een voorstel waarvan wij vinden dat we beide partijen kunnen adviseren ermee akkoord te gaan. Het staat partijen op dat moment vrij om dit wel of niet te doen. Partijen ervaren hierbij meer vrijheid dan bij een bindend advies, waarbij zij zich op voorhand vastleggen op een dan nog ongewisse uitkomst.