Gerechtelijk deskundigen

Rechtbanken en Gerechtshoven benoemen bij zaken waarin een bestuursrechtelijke schadeloosstelling aan de orde is, zoals bij onteigening, planschade of het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten, vrijwel altijd  (en soms verplicht) een deskundigencommissie. Deze commissie adviseert de rechter niet alleen over de hoogte van de schadeloosstelling, maar geeft tevens een oordeel over de toepassing van regels van recht, zoals eliminatie, egalisatie, voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico. Uiteindelijk neemt de rechter een besluit.

Behalve kennis van zaken en taxatievaardigheden is het van belang ook kennis te hebben van de procedurele vereisten die een rol spelen bij een deskundigencommissie. Een aantal medewerkers van ons kantoor heeft de PAO Specialisatie Opleiding 'Gerechtelijk Deskundige' aan de Universiteit van Leiden met succes afgerond. Zij zijn ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LGRD) en geregistreerd in de Deskundigenindex (DIX). Ook zijn onze onteigeningsdeskundigen ingeschreven bij de Stichting Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (Register DOBS).

Met deze bagage, in combinatie met uitgebreide inhoudelijke kennis en ervaring worden medewerkers van Overwater regelmatig benoemd als lid, dan wel voorzitter van een gerechtelijke deskundigencommissie.