Deskundigentaxatie

In overeenkomsten worden regelmatig clausules opgenomen over het bepalen van toekomstige waarde of waardeverschil van onroerend goed. Vaak wordt hierbij opgenomen dat deze waarde wordt bepaald door één of drie deskundigen en wordt aangegeven op welke wijze de waarde moet worden bepaald. 
Ook in geschillen over de waarde van onroerend goed is de deskundigentaxatie een beproefd middel om zonder gerechtelijke tussenkomst tot de oplossing te komen.

Bij een driedeskundigentaxatie benoemen beide partijen een deskundige. Deze twee deskundigen benoemen vervolgens gezamenlijk een derde deskundige. Alle deskundigen dienen onafhankelijk en niet eerder bij de zaak betrokken te zijn. Zij stellen gezamenlijk een taxatierapport op, met een bindend advies voor partijen.

Een belangrijke basis voor een goede deskundigentaxatie is het toepassen van het principe van hoor en wederhoor. Ook is het belangrijk dat de opdracht en uitgangspunten helder worden omschreven. Hierin dient onder andere opgenomen te worden op welke wijze (de waardegrondslag van de taxatie) de deskundigen tot een bindend advies moeten komen.

Bij een bindend advies in de vorm van een deskundigentaxatie komen partijen op voorhand overeen dat het oordeel van de deskundigen bindend is en dat zij de definitieve uitkomst niet ter discussie zullen stellen. Onze deskundigen hebben ervaring met het opereren in verband van een (drie-) deskundigentaxatie, zowel als lid en als voorzitter van een deskundigencommissie.