Arbitrage en bindend advies

Een meningsverschil of een conflict in onroerende zaken kan buitengerechtelijk worden opgelost door arbitrage of een bindend advies. Arbitrage is sterk gereguleerd en verloopt veelal via een arbitrage instituut. De arbitrage vervangt de procedure voor de overheidsrechter en eindigt met een vonnis.

Het bindend advies is laagdrempeliger en flexibeler van karakter, en eindigt niet met een vonnis, maar met een bindend advies. Als partijen zich daar niet bij neer kunnen leggen, is er een rechter nodig om het oordeel ten uitvoer te leggen. De rechter kan het oordeel opnieuw toetsen.
Binnen ons kantoor is Peter Overwater als arbiter aangesloten bij het Nederlands Arbitrage Instituut  (NAI).

Onze rentmeesters en grondzakendeskundigen hebben ervaring met arbitrage en bindend advies, vooral in zaken die betrekking hebben op het vaststellen van de waarde van een object, schadeloosstellingen, meerwaardeclausules, het bepalen van nieuwe erfpachtcanons en de uitleg van samenwerkingsovereenkomsten tussen bouwers/ontwikkelaars en gemeenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze deskundigen.