Taxatie erfpachtrecht en bloot eigendom

Zowel de bloot eigendom van een in erfpacht uitgegeven onroerende zaak als het daarop gevestigde recht van erfpacht vertegenwoordigt een waarde. Zowel de bloot eigendom als het recht van erfpacht kunnen gedurende de looptijd van het recht afzonderlijk worden verkocht. De waarde is mede afhankelijk van de nog resterende duur van het recht van erfpacht en van de verlengingsmogelijkheden. De erfpachtovereenkomst bevat mogelijk voorwaarden voor de verkoop en de daarbij te volgen procedure. Zo kan bepaald zijn dat de bloot eigenaar een eerste recht van koop heeft op het recht van erfpacht, of dat de bloot eigenaar de eigendom eerst aan de erfpachter te koop dient aan te bieden. Dergelijke voorwaarden, de resterende duur van het recht en de markt bepalen de waarde van de bloot eigendom en van het erfpachtrecht.

Onze taxateurs hebben ruime ervaring met het taxeren van de waarde van de bloot eigendom en van erfpachtrechten, zowel in het landelijk als het stedelijk gebied. Ook hebben onze taxateurs ruime ervaring met het taxeren van de marktconforme erfpachtcanon, zowel bij eerste uitgifte van het recht van erfpacht als bij indexering en herziening van de canon.