Erfpacht stedelijk gebied

Erfpacht is een beperkt zakelijk recht, dat een erfpachter de bevoegdheid geeft om een onroerende zaak ('de grond') die eigendom is van een bloot eigenaar te houden en te gebruiken als ware hij eigenaar. Het volle eigendom wordt daardoor gesplitst in bloot eigendom van de erfverpachter/grondeigenaar ('de bloot eigenaar') en het recht van erfpacht van de erfpachter. 

Het recht van erfpacht is een constructie die veelal in stedelijk gebied wordt gebruikt (vandaar 'stedelijke erfpacht'), maar die ook in de landbouw veel voorkomt. De bloot eigenaar is bij stedelijke erfpacht in veel gevallen een overheid – bijvoorbeeld een gemeente – die de grond om verschillende redenen in (bloot) eigendom wil houden. Belangrijke argumenten daarvoor zijn: behoud van de waarde-ontwikkeling en grip houden op de toekomst van het betreffende object. De erfpachter is in veel gevallen een particulier, die een opstal op de grond realiseert of aankoopt. Als de opstal verkocht wordt, dan wordt dus het recht van erfpacht verkocht en niet het volle eigendom van de grond. 

Tegenover het recht van de erfpachter om een onroerende zaak die toebehoort aan een ander (de bloot eigenaar) te houden en te gebruiken, kan de verplichting bestaan dat de erfpachter de bloot eigenaar een (periodieke) geldsom moet betalen. Deze (periodieke) geldsom wordt canon genoemd. De voorwaarde om een canon betalen is vrij standaard, zeker bij stedelijke erfpacht. 

Een recht van erfpacht wordt gevestigd door middel van een notariĆ«le akte, die wordt ingeschreven in de openbare registers (Kadaster). In de akte van vestiging wordt onder meer bepaald welke voorwaarden gelden voor het recht van erfpacht, of de erfpachter canon verschuldigd is en voor welke duur het recht van erfpacht wordt gevestigd en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn. Het recht van erfpacht kan tijdelijk, voortdurend of eeuwigdurend worden gevestigd. De eigendomsinformatie van het Kadaster vermeldt de aanvangsdatum en de einddatum van het recht van erfpacht. 

Wij kunnen u adviseren over de verschillende facetten die bij het recht van erfpacht komen kijken. Vanuit onze lange historie hebben wij veel kennis over en ervaring met het recht van erfpacht, die we graag met u delen. Kortom: we adviseren u graag over erfpacht in de breedste zin.