Regionale Energie Strategie

In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd door de regering. Doel is de landelijke CO2 uitstoot drastisch te verminderen onder andere door middel van een energietransitie. Ten behoeve van een effectieve aanpak is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s, die ieder moeten bepalen hoe die energietransitie het best kan worden vormgegeven. Iedere regio zal een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. De bedoeling is dat deze in maart 2021 beschikbaar zijn. Zeeland was op 10 maart 2020 de eerste regio die haar RES 1.0 presenteerde.
 
In de RES speelt opwekking uit zon en wind een rol, naast bijvoorbeeld de aanleg van warmteleidingen en -netten. De energietransitie zal gevolgen hebben voor het gebruik van schaarse ruimte. Naast de vraag wat maatschappelijk acceptabel en economisch haalbaar is, zal ook de het grondgebruik geoptimaliseerd moeten worden. Daarvoor moet in veel gevallen nieuw gemeentelijk grondbeleid geformuleerd worden. Overwater kan u als gemeente of ontwikkelaar adviseren over aspecten als:
 
  • het opstellen van het gemeentelijk grondbeleid met betrekking tot energieprojecten, bijvoorbeeld als aanvulling op de gemeentelijke Nota Grondbeleid;
  • het opstellen van een (anterieure) ontwikkelovereenkomst tussen deelnemende partijen (ontwikkelaar, gemeente, energieco√∂peratie), waarin onder meer het kostenverhaal is geregeld;
  • grondverwerving;
  • taxaties, planschade en schadeloosstellingen;
  • het inzetten van grondbeleidsinstrumenten zoals het vestigen van voorkeursrecht en onteigening;
  • het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van de aanleg van warmtenetten.
Met deze dienstverlening hebben wij reeds ervaring opgedaan, en wij zijn u daarom graag van dienst om uw ambities op het gebied van de noodzakelijke energietransitie te realiseren.