De beleggingsvorm erfpacht

Als belegging kunt u landbouwgrond kopen en in erfpacht uitgeven aan een agrariër (erfpachter) voor een gebruikelijke periode van tussen de 26 tot 40 jaar. De erfpachter betaalt dan aan u een eenmalig bedrag (opstaprecht) ter hoogte van 15 tot 30% van de koopprijs van de grond voor het in erfpacht krijgen. Ook betaalt de erfpachter aan u een jaarlijks geïndexeerde canon van op dit moment circa 2,2% over de netto investering.

Kenmerken van het beleggen in agrarisch vastgoed in de vorm van erfpacht zijn:

  1. Het behalen van direct rendement doordat de erfpachter een periodiek te indexeren canon betaalt.
  2. Het behalen van indirect rendement door waardeverandering en door waardeaangroei van de aanvangsinvestering van 70 tot 85% naar 100% bij het einde van de erfpachtperiode (het door de erfpachter betaalde opstaprecht wordt niet terugbetaald).
  3. Nagenoeg geen leegstandsrisico, geen onderhoudskosten, geen verzekeringskosten en goedkoop beheer.
  4. Contractsvrijheid. Per geval kunnen specifieke erfpachtvoorwaarden worden afgesproken zoals de hoogte van het opstaprecht, het canonpercentage en de duur van het erfpachtrecht.

Wij kunnen met u uw beleggingsbeleid formuleren, op basis daarvan beleggingsobjecten voor u aankopen om zo een portefeuille op te bouwen. Deze kunnen wij actief beheren, gericht op het optimaliseren van het directe rendement en vermogensgroei.


Rekenvoorbeeld voor een belegger
U investeert bijvoorbeeld in vrije landbouwgrond in Zuidwest-Nederland voor een aankoopprijs van € 75.000,00 per ha. Deze kan dan in erfpacht worden gegeven in ruil voor een eenmalige betaling van € 15.000,00 tot € 25.000,00 per ha met een jaarlijks (geïndexeerde) canon van € 1.000,00 tot € 1.200,00 per ha. Er is dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Na afloop van de erfpachtperiode beschikt u over de volle waarde van de grond (de eenmalige betaling wordt niet terugbetaald) en heeft u over de looptijd van de erfpacht een (geïndexeerde) canon ontvangen.