Contractbewaking

Geeft u er de voorkeur aan om de contacten met uw pachter of jager zelf te onderhouden en wilt u ondersteuning bij de opmaak van bijvoorbeeld een nieuw pachtcontract of bij de berekening van de nieuwe pachtprijs? Wij verzorgen dan voor u het contractenbeheer!

Wij administreren uw eigendom in ons Contract Administratiesysteem (CA3). Zodra het contract afloopt of de nieuwe pachtnormen kunnen worden doorgevoerd, sturen wij u een attentie. Op uw verzoek wordt het nieuwe contract opgesteld en ingediend bij de Grondkamer. Of wij berekenen de reguliere pachtprijs na bekendmaking van de nieuwe pachtnormen, zodat u de actuele prijs kan innen bij de pachter. Kortom, ondersteuning in de vorm die u wenst tegen een vaste fee of op uurbasis.

Neem contact met ons op voor meer informatie.