Beheren grondposities ontwikkelaars

Zolang grondposities van ontwikkelaars of gemeenten niet worden ontwikkeld, kunt u bij ons kantoor terecht voor het (tijdelijk) beheer van deze gronden. Tijdelijk beheer is gericht op het realiseren van een zo hoog mogelijke financiële en/of maatschappelijke opbrengst. Goed beheer draagt bij aan een positieve uitstraling en ontzorgt de eigenaar, die maximale zeggenschap over de grond behoudt.

Bij het beheren van tijdelijke grondposities worden periodieke rapportages aangeleverd met een overzicht van de contracten, cijfers, kaarten en een verslag van de ontwikkelingen.

Voor grondposities die op korte termijn tot ontwikkeling komen en tijdelijk beheerd dienen te worden, worden met de tijdelijke gebruiker kortlopende afspraken gemaakt tegen marktconforme gebruiksvergoedingen.

Grondposities die op langere termijn tot ontwikkeling komen, worden zo mogelijk voor langere tijd in gebruik gegeven tegen een constante inkomstenstroom. Ook dit langere tijdelijk beheren van deze grondposities verzorgen wij voor u, waarbij het beschikbaar komen van de gronden op het (gewenste) moment van ontwikkeling uitgangspunt is.

Bij verkoop van de grondposities die tijdelijk beheerd worden, kunnen wij u adviseren over de verkoopstrategie en kunnen wij voor u bemiddelen bij verkoop; dit alles gericht op ontzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie.