Administratie beheerportefeuilles voor derden

Wij investeren doorlopend in het digitaliseren van de administratie van beheerportefeuilles en de automatisering van de handelingen die daarbij komen kijken. Daardoor is een efficiënt systeem ontstaan, waarmee contractgegevens en documenten overzichtelijk bewaard worden en waarmee nieuwe documenten automatisch gegenereerd worden. Ook wordt het systeem gebruikt voor facturatie en financiële verslaglegging.

Wij bieden partijen die zich bezighouden met het beheren van verpacht agrarisch vastgoed graag de gelegenheid om op afstand, in samenwerking met onze backoffice, door middel van een beveiligd portaal en een viewerfunctie, gebruik te maken van ons administratiesysteem.

Deze dienst kan u onder andere opleveren:

  • Tijdsbesparing;
  • Continuïteit;
  • Besparing investeringskosten software;
  • Besparing personeelskosten.

Er is veel mogelijk bij het afstemmen van deze dienst op de specifieke wensen van uw organisatie.