Erfpacht als eerste stap bij bedrijfsbeëindiging

Als een agrariër vanwege het ontbreken van een opvolger moet stoppen met het voeren van de agrarische onderneming,  is dit een (ingrijpend) proces, waarbij de agrariër naar het moment van stoppen toeleeft. Een veelgehoorde opmerking is dan: "Wat is het juiste moment? De grondprijs is nu hoog, maar ik wil graag nog een paar jaar door. Als ik dat doe, werk ik dan niet voor niets. Wat de exploitatie opbrengt, verlies ik mogelijk bij een waardedaling of wellicht nog meer dan dat."

Een eerste stap kan zijn het aan een belegger verkopen van (een deel van) de grond in eigendom, onder voorbehoud van een erfpachtrecht voor de agrariër.

Door het bloot eigendom van uw grond te verkopen, maar deze gronden wel in erfpacht te houden, komt er geld beschikbaar en wordt het risico van prijsdaling van de grond afgedekt. Zeker als een prijsdaling het gevolg zal zijn van een rentestijging kan deze variant gunstig uitpakken omdat het niet ondenkbaar is dat de waarde van het erfpachtrecht bij een dalende grondprijs niet daalt, maar mogelijk nog stijgt. Het erfpachtrecht zorgt ervoor dat u door kunt gaan met uw onderneming en het daadwerkelijke moment van bedrijfsbeëindiging zelf kunt bepalen. Het recht van erfpacht kunt u verkopen op het moment dat u wilt stoppen. U zit dus niet vast aan de termijn waarvoor het erfpachtrecht is gevestigd.

Wij hebben ervaring met het verkopen van (het bloot eigendom van) grond, met daarbij het voorbehoud van het recht van erfpacht ter voorbereiding op toekomstige bedrijfsbeëindiging en ook met het verkopen van een erfpachtrecht. Die kennis en ervaring delen wij graag met u, om te komen tot een maatwerkoplossing.