Bedrijfsbeëindiging agrarisch bedrijf

Bij het voeren van een agrarisch bedrijf komt veel kijken. Continuïteit van de onderneming is een zorg van veel agrariërs. Velen van hen krijgen te maken met het scenario dat er geen opvolger beschikbaar is om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. In dat geval kan een agrariër ervoor kiezen zijn activiteiten af te bouwen en op termijn te stoppen met zijn onderneming.
Dit laatste is ook onderdeel van ondernemen en dient goed te worden voorbereid. Het stoppen kan bestaan uit verkoop, maar ook kan worden gekozen voor het behouden van het gebruik van grond of het eigendom door middel van erfpacht.

Klik op één van de diensten hiernaast om meer te lezen over de mogelijkheden. Onze kennis en ervaring delen wij graag met u, om te komen tot een maatwerkoplossing.