Bedrijfsbeëindiging

Bij het voeren van een agrarisch bedrijf komt veel kijken. Continuïteit van de onderneming is een zorg van veel agrariërs. Velen van hen krijgen (mogelijk) te maken met het scenario dat er geen opvolger beschikbaar is om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. In dat geval kan een agrariër ervoor kiezen zijn activiteiten af te bouwen en op termijn te stoppen met zijn onderneming.
Dit laatste is ook onderdeel van ondernemen en dient goed te worden voorbereid.

Klik op één van de diensten hiernaast om meer te lezen over de mogelijkheden. Onze kennis en ervaring delen wij graag met u, om te komen tot een maatwerkoplossing.