Agrarische makelaardij

De agrarische makelaardij bestaat uit de aan- en verkoop van agrarisch eigendom en zakelijke rechten, zoals erfpacht. Dit vereist maatwerk om het doel een maximaal nettoresultaat (het resultaat na aftrek van belastingen) te halen. Het halen van dat doel is afhankelijk van de gevoerde onderhandelingen, kennis van en ervaring met de markt, fiscale gevolgen en de bijkomende afspraken die tussen partijen gemaakt worden.

Wij leveren u maatwerk op basis van een aan- of verkoopstrategie. Bij het opstellen van een verkoopstrategie voeren we overleg met u en (meestal) uw accountant. Daarna voeren we gesprekken en onderhandelingen met mogelijke kopers. Wij betrekken u voortdurend bij de voortgang van het proces, zodat u zich heeft op het verloop van de onderhandelingen en uw aan- of verkoop zo onbezorgd mogelijk verloopt.

Wij ondersteunen u desgewenst ook bij gesprekken met de bank en zorgen ervoor dat de afspraken uit de koopovereenkomst juist worden verwoord in de door de notaris te verlijden leveringsakte. Pas als dat allemaal is geregeld, beschouwen we onze opdracht als beĆ«indigd.

Als er dan achteraf toch nog een vraag rijst, zijn wij er uiteraard om die te beantwoorden.

Overweegt u om agrarisch vastgoed aan te kopen of te verkopen? Dan informeren wij graag over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.