Agrarische makelaardij

Binnen de agrarische makelaardij wordt volop gehandeld in agrarisch eigendom en zakelijke rechten, zoals agrarische erfpacht. De aan- en verkoop van agrarische onroerende zaken en/of zakelijke rechten vereist maatwerk om zo het maximale nettoresultaat (het resultaat na aftrek van belastingen) te behalen. Het behalen van dat doel is afhankelijk van de gevoerde onderhandelingen, kennis van de markt en ervaring met die markt, fiscale gevolgen en de bijkomende afspraken die tussen partijen gemaakt worden.

Wij leveren u maatwerkadvies inzake de aan- of verkoopstrategie van een agrarische eigendoms- of erfpachtrecht. Bij het bepalen van een verkoopstrategie voeren we overleg met u en (meestal) uw accountant en voeren we gesprekken en onderhandelingen met mogelijke kopers. Wij houden u gedurende het proces voortdurend betrokken bij de voortgang, zodat u verzekerd kunt zijn van goede onderhandelingen en uw aan- of verkoop zo onbezorgd mogelijk verloopt.

Wij ondersteunen u desgewenst ook bij gesprekken met de bank en zorgen ervoor dat de afspraken goed worden verwoord in de door de notaris te verlijden leveringsakte. Pas als dat allemaal is geregeld, beschouwen we onze opdracht als beƫindigd.

Als er dan achteraf toch nog een vraag rijst, zijn wij er uiteraard om die te beantwoorden.

Overweegt u om agrarisch vastgoed aan te kopen of te verkopen? Dan informeren wij graag over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.