Agrarische makelaardij

Agrarische makelaardij betreft het begeleiden van cliënten bij de aan- of verkoop van agrarisch eigendom en zakelijke rechten, zoals erfpacht. Het doel is een voor cliënt optimaal resultaat. Dit vereist maatwerk, waarbij ook bijvoorbeeld fiscale aspecten en subsidiemogelijkheden een rol spelen. Het halen van dat doel is afhankelijk van de gevoerde onderhandelingen, kennis van en ervaring met de markt, fiscaliteiten en de bijkomende afspraken die tussen partijen gemaakt worden.

Wij leveren u maatwerk op basis van een gedegen aan- of verkoopstrategie. Bij het opstellen van een strategie voeren we overleg met u en vaak ook uw accountant. Daarna voeren we gesprekken en onderhandelingen met mogelijke kandidaten. Wij betrekken u voortdurend bij de voortgang van het proces, zodat u zicht heeft op het verloop van de onderhandelingen en uw aan- of verkoop zo onbezorgd mogelijk verloopt.

Wij ondersteunen u desgewenst ook bij gesprekken met de bank en zorgen ervoor dat de afspraken uit de koopovereenkomst juist worden verwoord in de door de notaris te verlijden leveringsakte. Pas als dat allemaal is geregeld, beschouwen we onze opdracht als beëindigd.

Als er dan achteraf toch nog een vraag rijst, zijn wij er uiteraard om die te beantwoorden.

Overweegt u om agrarisch vastgoed aan te kopen of te verkopen? Dan informeren wij graag over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.