Schadeloosstelling bij onteigening

Bij onteigening wordt een schadeloosstelling toegekend die er voor zorgt dat een eigenaar voor en na de procedure in dezelfde vermogens- en inkomenspositie verkeert. De regels die hierbij worden toegepast staan niet alleen in de wet, maar zijn vooral gebaseerd op jurisprudentie.

Wij beschikken over de ervaring en kennis van die jurisprudentie om te kunnen beoordelen op welke schadeloosstelling u recht heeft.

 

Meer lezen over schadeloosstelling

Beëindigen huurovereenkomst vanwege herontwikkeling: bedrijfsmatige huurder met lege handen?

Neem contact op met één van onze deskundigen

(078) 674 94 16 d.frikkee@overwater.nl
(078) 674 94 11 e.pekelder@overwater.nl 
 
Verzenden