Schadeloosstelling bij onteigening

Bij onteigening wordt een schadeloosstelling toegekend die er voor zorgt dat een eigenaar voor en na de procedure in dezelfde vermogens en inkomenspositie verkeert. De regels die hierbij worden toegepast staan niet alleen in de wet, maar zijn vooral gebaseerd op uitspraken van rechters.

Wij beschikken over de benodigde ervaring en kennis van die uitspraken om te kunnen beoordelen op welke schadeloosstelling u recht heeft.

Neem contact op met één van onze deskundigen

(078) 674 94 16 d.frikkee@overwater.nl
(078) 674 94 11 e.pekelder@overwater.nl 
 
Verzenden