Ontwikkelingen fosfaatrechten

donderdag 14 december 2017 Op 27 november 2017 heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het aangekondigde ontwerp voor het inwerkingtredingsbesluit van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Meststoffenwet (in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten) per brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer gezonden.
Lees verder

Onevenwichtige markt betalingsrechten

donderdag 1 september 2016 In het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn per 31 december 2014 de toeslagrechten vervallen en ontstonden in 2015 de zogenaamde betalingsrechten. Maar pas in het voorjaar van 2016 ontvingen de (agrarische) ondernemers een overzicht met een toewijzing van de unieke betalingsrechten voor de periode van 2015-2019.
Lees verder