Verplaatsing landbouwbedrijf

maandag 22 mei 2017 Nederland is een relatief klein land waar  intensief gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Nieuwe ontwikkelingen gaan in veel gevallen ten koste van agrarische gronden, die moeten wijken voor het hogere doel. Soms gaat het om losse grond, maar veelvuldig betreft het een geheel bedrijf. In onze grondzakenpraktijk hebben we om die reden vaak te maken met agrariĆ«rs, als eigenaar van de te verwerven c.q. te onteigenen grond.
Lees verder