Verhuren voor landbouw? Let op! Is het pacht?

maandag 17 december 2018 Met enige regelmaat komen er situaties langs waarbij partijen met de beste bedoelingen een huurovereenkomst hebben gesloten, waarbij het pachtrecht (potentieel) roet in het eten gooit. Hierna beschrijf ik een aantal voorbeelden om het probleem kleur te geven.
Lees verder

Aanpassing pachtprijzen 2018

woensdag 11 juli 2018 Mevrouw drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2018. De pachtnormen 2018 dalen in bijna alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2017
Lees verder

Uit de praktijk: van pachtboerderij naar eigendom

woensdag 7 februari 2018 Al eerder spraken de pachter en ik elkaar over het in eigendom verkrijgen van de boerderijgebouwen die de familie al decennia van mijn opdrachtgever pachten. Destijds waren partijen er nog niet 'klaar' voor, maar zoals dat gaat: het zaad was geplant en is uiteindelijk in 2017 tot wasdom gekomen.
Lees verder

Berekening Pachtnormen

donderdag 6 juli 2017 Recent zijn de pachtnormen 2017 bekend gemaakt. De pachtnormen worden berekend volgens de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het Pachtprijzenbesluit 2007. In dit artikel geef ik een samenvatting van de wijze waarop de pachtnormen van losland worden berekend. Meer informatie vindt u in het rapport 'Pachtnormen 2017', opgesteld door Wageningen Economic Research, Nota 2017-057.
Lees verder

Mijn droomhuis staat op erfpachtgrond, wat nu?

dinsdag 4 juli 2017 Dit jaar heb ik zelf ervaren hoe oververhit de woningmarkt is c.q. dreigt te worden. Met name in de Randstad gaan woningen als warme broodjes over de toonbank en kopers duikelen over elkaar heen om een woning te kunnen kopen.
Lees verder

Kunnen verpachters tevreden zijn met de nieuwe Pachtnormen?

woensdag 6 juli 2016 Per 1 juli 2016 zijn de nieuwe Pachtnormen van kracht geworden. In mei jl. maakte Staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, de nieuwe normen bekend. De Pachtnormen 2016 stijgen bijna over de gehele linie ten opzichte van de Pachtnormen 2015. Reden voor tevredenheid bij verpachters of is enige nuancering op zijn plaats?
Lees verder