Wat doet een rentmeester?

woensdag 28 maart 2018 Geschreven door Marije Overwater

"Wat leuk! Maar… wat ga je dan precies doen als rentmeester?" Ik heb het veel gehoord toen ik mijn voormalige collega’s vertelde dat ik bij Overwater Rentmeesterskantoor zou gaan werken. Het viel me op dat mensen vaak geen idee hadden wat een rentmeester doet, of de rentmeester associeerden met de klassieke rentmeester (tweed jasje, jachtgeweer in de hoek en modder aan de schoenen) die bij een landgoed hoort of met het 'rentmeesterschap' als begrip dat in de politiek wel voorbij komt.

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft ongeveer 500 leden, waarvan 40% werkzaam is bij een rentmeesterskantoor. Rentmeesters zijn verder veelal werkzaam als zelfstandig adviseur, in dienst van de overheid, natuurbeschermings-organisaties of bij waterschappen. In deze blog zal ik toelichten wat de rentmeester bij Overwater Rentmeesterskantoor doet.

De werkzaamheden van rentmeesters bij Overwater Rentmeesterskantoor zijn onder te verdelen in beheer, bemiddeling en advies.


Beheer
Het beheren van landbouwgrond voor de grondeigenaar is sinds 1804 een kernactiviteit van Overwater Rentmeesterskantoor. Kortweg is de rentmeester de schakel tussen de boer en de eigenaar. Veelal zijn dit langlopende, soms al generaties lange, relaties met zowel pachter als verpachter, maar we beheren bijvoorbeeld ook grondposities voor ontwikkelaars. Bij deze opdrachten is het vooral belangrijk dat de grond vrij van gebruik moet zijn op het moment dat de grond een bouwlocatie wordt. Daarbij adviseren we dan bij de verkoop of bij het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten of anderen ontwikkelaars.


Bemiddeling
We bemiddelen in agrarisch vastgoed, bijvoorbeeld percelen grond, volledige agrarische bedrijven maar ook in productierechten. Daarnaast taxeren we grond en bedrijven, niet alleen met het oog op een koop of verkoop maar bijvoorbeeld ook voor een bedrijfsopvolging of voor de bank. Ook treden we op voor beleggers, die grond in een langdurige erfpacht uitgeven als agrarische belegging. Bij agrariërs voor bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht of als eerste stap voor bedrijfsbeëindiging. Deze grond beheren we dan vaak ook. Als agrarisch makelaar bieden wij momenteel de volgende objecten aan: https://www.overwater.nl/aanbod-objecten/.


Advies
Daarnaast adviseren we bijvoorbeeld op het gebied van pacht en grondgebruik, over het in gebruik nemen van landbouwgrond voor zonnepanelen, over bedrijfsverplaatsing, over het omvormen of beëindigen van agrarische bedrijven.


Overwater Strijen
Overwater Strijen bestaat naast het Rentmeesterskantoor uit Overwater Grondbeleid Adviesbureau en het Kenniscentrum en is gevestigd in het monumentale, voormalige gemeentehuis in Strijen.

De grondzakendeskundigen en juristen van het Grondbeleid Adviesbureau passen grondbeleidsinstrumenten toe bij (stedelijke) gebiedsontwikkelingen, verwerven grond en taxeren in heel Nederland.

Het Kenniscentrum werkt intern aan kennis, kwaliteit en innovatie. Extern worden cursussen en presentaties gegeven en schrijven we blogs en artikelen.


Kaplaarzen
Er is een rentmeester op ons kantoor die wel eens een tweed jasje draagt. Een collega was afgelopen week wat later, omdat ze haar jachtakte moest verlengen. Ik heb inmiddels kaplaarzen in de auto liggen. We beheren landgoederen en denken mee over het realiseren van nieuwe landgoederen. Met het politieke 'rentmeesterschap' wordt gedoeld op behoud voor de toekomst, en ook dat is van toepassing op onze beheerswerkzaamheden. Het beeld dat men doorgaans heeft van een rentmeester is dus niet onjuist, maar ons boeiende vak houdt nog zoveel meer in.

Wilt u meer weten over onze diensten? Lees dan hier verder.