Uit de praktijk: mijn werkzaamheden als taxateur bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau

maandag 11 februari 2019 Geschreven door Guido de Maat
Op 1 maart 2018 ben ik bij Overwater Grondbeleid
Adviesbureau als taxateur aan de slag gegaan.
Hiervoor ben ik 18 jaar als makelaar/taxateur van bedrijfsmatig vastgoed en wonen actief geweest, zowel in loondienst als zelfstandig ondernemer. 

Mijn taxatiewerkzaamheden bestonden toen voornamelijk uit het waarderen van woningen en appartementen en zo nu en dan een bedrijfsobject. Het doel van deze taxatieopdrachten was bijna altijd het bepalen van de waarde ten behoeve van een financieringsaanvraag of in combinatie met een aankoopbeslissing. Na verloop van tijd werd de uitdaging in mijn werk minder en was ik toe aan verbreding van mijn kennis en werkveld. Onteigening en schadeloosstelling hadden reeds mijn bijzondere belangstelling. 

Al snel kwam ik in gesprek met Overwater Grondbeleid Adviesbureau en ik was meteen enthousiast over het bedrijf, het werkgebied en de mogelijkheden voor mij om me te ontwikkelen. Als taxateur grondzaken bestaan mijn werkzaamheden nu uit het uitvoeren van een diversiteit aan taxatieopdrachten, onder andere in het kader van schadeloosstellingen.

Als recent voorbeeld wil ik een taxatie in Brabant aandragen, die ik kort zal toelichten: 

Casus
Een gemeente in Noord-Brabant is eigenaar van een voormalige school en voornemens deze te herbestemmen voor gebruik als woningen. Binnen de gemeente is een initiatiefgroep ontstaan die van plan is om in de school 12 tot 15 appartementen te ontwikkelen. De gemeenteraad heeft een aantal randvoorwaarden aan de herontwikkeling gesteld. Nu vraagt de gemeente twee externe taxatiebureaus, waaronder Overwater, voor het uitbrengen van een waardering van het schoolgebouw, inclusief ondergrond, teneinde een koopovereenkomst met de initiatiefnemers te kunnen sluiten. 

De taxatie omvatte drie scenario's:
1.    Bepaling van de marktwaarde bij uitgifte van de grond, waarbij de 12 tot 15 appartementen in (nagenoeg) de gehele bestaande school worden gerealiseerd:
a. uitgaande van het huidige bouwbesluit;
b. uitgaande van de verplichting om energieneutraal te bouwen conform de 
    definitie van het RVO.


2.    Bepaling van de marktwaarde bij uitgifte van de grond, waarbij de 12 tot 15 appartementen in alleen de delen van het gebouw met een hoge architectuurwaarde worden gerealiseerd, eveneens:
a. uitgaande van het huidige bouwbesluit;
b. uitgaande van de verplichting om energieneutraal te bouwen conform de 
definitie van het RVO.

3.    Bepaling van de marktwaarde bij uitgifte van de grond als bouwkavel, waarbij woningen kunnen worden gerealiseerd op een kavel van:
a. 55% van de huidige kavel;
b. 70% van de huidige kavel;
c. 85% van de huidige kavel.

De taxatie werd uitgevoerd uitgaande van de fictie dat de beoogde woonbestemming reeds vigerend is en voor wat betreft scenario 3 uitgaande van levering in de huidige staat, waarbij koper voor zover van toepassing de niet uitgeefbare gedeelten van de kavel inricht en om niet aan de gemeente overdraagt.

Uiteindelijk is in samenwerking met de collega-taxateur tot een drietal waardebepalingen gekomen, op basis waarvan de gemeente verder kon werken aan deze ontwikkeling. Dit was bepaald geen standaard taxatie, zoals ik eerder gewend was te doen. En juist d├ít maakt het werk voor mij als taxateur grondzaken zo interessant. 

Interessant?
Bij Overwater zijn we op zoek naar taxateurs die net als ik ge├»nteresseerd zijn in onteigening en schadeloosstelling en zich willen verdiepen in dit vakgebied. Ben jij of ken jij zo'n taxateur? Neem dan gerust contact op. We drinken graag een kop koffie met je.