Blogs

object image
Blogs maandag 12 februari 2018

Toename aantal gemeentelijke voorkeursrechten in 2017

Meer informatie
object image
Blogs maandag 12 februari 2018

Tussentijds beëindigingsbeding geliberaliseerde pachtovereenkomst

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 12 december 2017

Uit de praktijk: zoeken naar een creatieve oplossing bij onteigening

Meer informatie
object image
Blogs maandag 4 december 2017

Noopt uitstel en dus mogelijk afstel Omgevingswet tot nu aanpassen Onteigeningswet?

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 7 november 2017

Beëindigen huurovereenkomst vanwege herontwikkeling: bedrijfsmatige huurder met lege handen?

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 7 november 2017

Afwijzing planschade aanvraag wegens voorzienbaarheid met succes aangevochten

Meer informatie
object image
Blogs donderdag 7 september 2017

Systeem kostenverhaal (dit jaar nog) fors vereenvoudigd

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 5 september 2017

Planschade vanwege onbestemde angst kopers: een onbegaanbare weg?

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 18 juli 2017

Verbeteren instrument minnelijke verwerving in de Omgevingswet

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 4 juli 2017

Besteedt u wel voldoende aandacht aan uw grondbeleid bij de start van een project?

Meer informatie
object image
Blogs maandag 29 mei 2017

Rol van de rechter bij haar uitspraak over bevrijdende verjaring

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 14 maart 2017

Alarmerende berichten achteruitgang kwaliteit landbouwgrond

Meer informatie
object image
Blogs maandag 13 maart 2017

Stedelijke erfpacht: traditioneel instrument in een modern jasje?

Meer informatie
object image
Blogs donderdag 26 januari 2017

Bestuursrechter krijgt vaste rol bij onteigeningsprocedure

Meer informatie
object image
Blogs donderdag 26 januari 2017

Kenbaarheid van overwegingen bij onteigening onder de Omgevingswet

Meer informatie
object image
Blogs maandag 21 november 2016

Oneigenlijk gebruik van het begrip staatssteun bij onderhandelingen ter voorkoming van onteigening

Meer informatie
object image
Blogs woensdag 6 juli 2016

Kunnen verpachters tevreden zijn met de nieuwe Pachtnormen?

Meer informatie
object image
Blogs vrijdag 15 april 2016

Gemeenten en agrariërs samen op weg naar nieuwe natuur

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 8 maart 2016

Overwater adviseert u bij actuele projecten van Rijkswaterstaat

Meer informatie
object image
Blogs woensdag 10 februari 2016

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidslichamen

Meer informatie
object image
Blogs maandag 18 januari 2016

Nieuwe werkwijze voor het indienen van pachtovereenkomsten

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 22 december 2015

Afwaardering WOZ – planschade: nu verfijning van de jurisprudentie

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 17 november 2015

Het wel/niet moeten elimineren van een uitwerkingsplan en de wijze van kostenverhaal via een exploitatieplan

Meer informatie
object image
Blogs woensdag 28 oktober 2015

"Conclusie A-G Van Oven inzake toepassen eliminatieregel bij lucratieve bestemmingen: 'Niet langer een Hot Item'?

Meer informatie