Blogs

object image
Blogs donderdag 16 augustus 2018

Actualisatie onteigeningsdocumenten Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Meer informatie
object image
Blogs woensdag 11 juli 2018

Aansturen op duurzaam bodembeheer door politiek, agrarische sector en grondeigenaren

Meer informatie
object image
Blogs donderdag 24 mei 2018

Onvoorziene omstandigheden bij gebiedsontwikkeling: partijen gebonden aan 'oude' afspraken?

Meer informatie
object image
Blogs donderdag 24 mei 2018

De Koninklijke Besluiten tot onteigening van 2017: een analyse - Deel 2

Meer informatie
object image
Blogs maandag 26 maart 2018

Uit de praktijk: aanleg hoogspanningsverbinding, planschade en erfpacht

Meer informatie
object image
Blogs donderdag 22 maart 2018

De Koninklijke Besluiten tot onteigening van 2017: een analyse - Deel 1

Meer informatie
object image
Blogs maandag 26 februari 2018

Onteigeningsuitspraak Hedwigepolder, last famous words van advocaat-generaal Van Oven.

Meer informatie
object image
Blogs maandag 12 februari 2018

Toename aantal gemeentelijke voorkeursrechten in 2017

Meer informatie
object image
Blogs maandag 12 februari 2018

Tussentijds beëindigingsbeding geliberaliseerde pachtovereenkomst

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 12 december 2017

Uit de praktijk: zoeken naar een creatieve oplossing bij onteigening

Meer informatie
object image
Blogs maandag 4 december 2017

Noopt uitstel en dus mogelijk afstel Omgevingswet tot nu aanpassen Onteigeningswet?

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 7 november 2017

Beëindigen huurovereenkomst vanwege herontwikkeling: bedrijfsmatige huurder met lege handen?

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 7 november 2017

Afwijzing planschade aanvraag wegens voorzienbaarheid met succes aangevochten

Meer informatie
object image
Blogs donderdag 7 september 2017

Systeem kostenverhaal (dit jaar nog) fors vereenvoudigd

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 5 september 2017

Planschade vanwege onbestemde angst kopers: een onbegaanbare weg?

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 18 juli 2017

Verbeteren instrument minnelijke verwerving in de Omgevingswet

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 4 juli 2017

Besteedt u wel voldoende aandacht aan uw grondbeleid bij de start van een project?

Meer informatie
object image
Blogs maandag 29 mei 2017

Rol van de rechter bij haar uitspraak over bevrijdende verjaring

Meer informatie
object image
Blogs dinsdag 14 maart 2017

Alarmerende berichten achteruitgang kwaliteit landbouwgrond

Meer informatie
object image
Blogs maandag 13 maart 2017

Stedelijke erfpacht: traditioneel instrument in een modern jasje?

Meer informatie
object image
Blogs donderdag 26 januari 2017

Bestuursrechter krijgt vaste rol bij onteigeningsprocedure

Meer informatie
object image
Blogs donderdag 26 januari 2017

Kenbaarheid van overwegingen bij onteigening onder de Omgevingswet

Meer informatie
object image
Blogs maandag 21 november 2016

Oneigenlijk gebruik van het begrip staatssteun bij onderhandelingen ter voorkoming van onteigening

Meer informatie
object image
Blogs woensdag 6 juli 2016

Kunnen verpachters tevreden zijn met de nieuwe Pachtnormen?

Meer informatie