Verkoop bij inschrijving boerderij te Brantgum

BIJ INSCHRIJVING TE KOOP: gemengd (akkerbouw- en melkvee-)bedrijf te Brantgum (Friesland) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter de Bruin, mobiel
06-20410659 of e-mail p.de.bruin@overwater.nl