Verkoop bij inschrijving boerderij te Brantgum

BINNENKORT BIJ INSCHRIJVING TE KOOP: gemengd (akkerbouw en melkvee)bedrijf te Brantgum (Friesland)

Meer informatie

De inschrijvingsvoorwaarden worden binnenkort op onze website gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter de Bruin, mobiel
06-20410659 of e-mail p.de.bruin@overwater.nl