Modern melkveebedrijf in Kerkwerve

ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT Modern melkveebedrijf met woonhuis, ligboxenstal, werktuigenloods, sleufsilo's, erf, ondergrond, camping en landerijen ter grootte van 35.13.20 ha, gelegen in 4321 TK Kerkwerve, Papeweg 2

Meer informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Arno Huysmans, mobiel 06-13893841 of per e-mail a.huysmans@overwater.nl