Modern melkveebedrijf te Kerkwerve

Modern melkveebedrijf met woonhuis, ligboxenstal, werktuigenloods, sleufsilo's, erf, ondergrond, camping en landerijen ter grootte van 35.13.20 ha, gelegen te 4321 TK Kerkwerve, Papeweg 2.

Meer informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Arno Huysmans, mobiel 06-13893841 of per e-mail a.huysmans@overwater.nl