Grondzakendeskundigen en Rentmeesters Kennis, advies en uitvoering

Grondbeleid Adviesbureau

Onze grondzakendeskundigen en juristen passen grondbeleidsinstrumenten toe bij (stedelijke) gebiedsontwikkelingen, verwerven grond en taxeren in heel Nederland

Onze diensten

Rentmeesterskantoor

Onze rentmeesters bemiddelen, beheren en beleggen in agrarisch vastgoed in heel Nederland

Onze diensten

Actueel

Blogs

Oneigenlijk gebruik van het begrip staatssteun bij onderhandelingen ter voorkoming van onteigening

Lees verder

Cursussen en Lezingen

Lusten of lasten van landbouwgrond

Arno Huysmans heeft op 9 januari 2017 een lezing verzorgd voor de Studieclub Deurne e.o. over de lusten of lasten van landbouwgrond.

Meer informatie