Grondzakendeskundigen en Rentmeesters Kennis, advies en uitvoering

Grondbeleid Adviesbureau

Onze grondzakendeskundigen en juristen passen grondbeleidsinstrumenten toe bij (stedelijke) gebiedsontwikkelingen, verwerven grond en taxeren in heel Nederland

Onze diensten

Rentmeesterskantoor

Onze rentmeesters bemiddelen, beheren en beleggen in agrarisch vastgoed in heel Nederland

Onze diensten

Actueel

Blogs

Bindend advies deskundigencommissie

Lees verder

Cursussen en Lezingen

Wetsvoorstel Grondeigedom

Michel van Putten heeft op dinsdag 11 oktober 2016 een workshop gegeven op de Kennismarkt Omgevingswet over het wetsvoorstel Grondeigendom.

Meer informatie