Grondzakendeskundigen en Rentmeesters Kennis, advies en uitvoering

Grondbeleid Adviesbureau

Onze grondzakendeskundigen en juristen passen grondbeleidsinstrumenten toe bij (stedelijke) gebiedsontwikkelingen, verwerven grond en taxeren in heel Nederland

Onze diensten

Rentmeesterskantoor

Rentmeesters, makelaars en taxateurs in het landelijk gebied

Onze diensten

Actueel

Blogs

Wat betekent een aanwijzing als archeologisch (rijks)monument?

Lees verder

Cursussen en Lezingen

Eigentijds grondbezit

Op 21 maart 2018 gaf Peter Overwater een lezing over het eigentijds eigendom van grond tijdens een bijeenkomst van de Federatie Particulier Grondbezit.

Meer informatie