Grondzakendeskundigen en Rentmeesters Kennis, advies en uitvoering

Grondbeleid Adviesbureau

Onze grondzakendeskundigen en juristen passen grondbeleidsinstrumenten toe bij (stedelijke) gebiedsontwikkelingen, verwerven grond en taxeren in heel Nederland

Onze diensten

Rentmeesterskantoor

Onze rentmeesters bemiddelen, beheren en beleggen in agrarisch vastgoed in heel Nederland

Onze diensten

Actueel

Blogs

Gemeenten onder hoogspanning

Lees verder

Cursussen en Lezingen

Onderhandelingen voorafgaand aan de onteigeningsprocedure

Op 19 september 2017 heeft Erik Pekelder deelgenomen aan een paneldiscussie op het seminar van de Vereniging voor onteigeningsrecht, met als onderwerp Onderhandelingen voorafgaand aan de onteigeningsprocedure

Meer informatie