Grondzakendeskundigen en Rentmeesters Kennis, advies en uitvoering

Grondbeleid Adviesbureau

Onze grondzakendeskundigen en juristen passen grondbeleidsinstrumenten toe bij (stedelijke) gebiedsontwikkelingen, verwerven grond en taxeren in heel Nederland

Onze diensten

Rentmeesterskantoor

Onze rentmeesters bemiddelen, beheren en beleggen in agrarisch vastgoed in heel Nederland

Onze diensten

Actueel

Blogs

Oneigenlijk gebruik van het begrip staatssteun bij onderhandelingen ter voorkoming van onteigening

Lees verder

Artikel

'De Aanvullingswet grondeigendom, oude wijn in nieuwe zakken?'

Artikel geschreven door ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RT en mr. ing. C.F. van Helvoirt in het Land- en Tuinbouw Bulletin nr. 9 van 2016

Meer informatie