E-mail info@overwater.nl   |   Telefoon (078) 674 94 94   |  
sinds 1804
Al 210 jaar een grondige aanpak!
Overwater Strijen
Overwater Strijen
Overwater werkt op het gebied van grondzaken en rentmeesterij in het landelijk en stedelijk gebied en bestaat uit:

Het Rentmeesterskantoor dat sinds 1804 agrarisch vastgoed beheert, bemiddelt bij aan- en verkoop en beleggen in agrarisch vastgoed en adviseert bij functiewijziging van agrarisch naar natuur of water. 
Het Grondbeleid Adviesbureau dat grondbeleidsinstrumenten toepast bij locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals taxaties, planmatige verwerving, onteigening en de Afdeling Grondexploitatie van de Wro (Grex). 
Het Kenniscentrum dat kennis uitdraagt over grondzaken en rentmeesterij en binnen Overwater zorgt voor kennismanagement.

De drie afdelingen werken samen op basis van het motto:
'Kennis, advies en uitvoering'. We studeren, geven adviezen en passen die ook feitelijk toe.
De kenmerken van onze bedrijfsvoering zijn integriteit, betrokkenheid, ervaring, kennis, commercieel gevoel, procesmatig werken, duurzaamheid en permanente organisatie ontwikkeling. Dit alles gericht op het leveren van toegevoegde waarde en kwaliteit. Onze dienstverlening is gericht op het ontzorgen van onze opdrachtgever.